Retuperä Reload on perustettu loppuvuodesta 2016. 


Olin juuri saanut naurujoogaohjaajan tutkinnon suoritettua, ja keikkaa alkoi pukkaamaan. Toiminimen perustaminen oli selvää, sillä halusin tarjota naurujoogapalveluja mahdollisimman ammattimaisesti. Nälkä kasvaa syödessä ja pikkuhiljaa halusin laajentaa yritykseni palveluita. Halusin tarjota ihmisille enemmän "wau" -fiiliksiä ja hakeuduin seikkailukasvatuksen ja myöhemmin myös luonto-ohjaajan opintojen pariin. Luontoterapeuttiopinnot olivat luonteva jatko minulle, sillä olen kaivannut yksilötyöskentelyä ryhmien työskentelyn rinnalle. 


Yksi ominaisuuksistani on loputon uusien ideoiden tuottaminen, ja se yhdistettynä vahvaan kykyyn verkostoitua ja löytää ihmisiä ympärilleni ovat mahdollistaneet yrityksen palvelujen laajentumisen myös tapahtumatuotannon puolelle. 


Yrityksen nimen tausta juontaa juurilleni; asun mummolassani ja olemme kutsuneet tilaa leikkisästi Retuperän Ranchiksi jo vuosia. Patentti- ja rekisterihallitus halusi kuitenkin pelkän Retuperän lisäksi jotakin kuvaavaa nimeä yritykselle ja intuitiosta nousi sana "reload". Haluan ladata uudelleen asiakkaideni energiavarantoja. 


RETUPERÄ RELOADIN ARVOISTA


ASIAKAS ON KAIKEN KESKIÖSSÄ

Retuperä Reload on juuri niin timanttinen kuin sen asiakkaatkin. Toimin yrityksessäni niin, että asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun. Olen kiinnostunut asiakkaastani ja teen taustatyötä valmistautessani palvelemaan asiakasta. Asiakkaan kokemus saamastaan palvelusta on minulle tärkeää ja pyydänkin palautetta toiminnastani jatkuvasti. Haluan, että asiakas kokee tarjoamissani palveluissa elämyksiä, voimaantumista, pysähtymistä hetkeen, kukoistamista, itsensä ylittämistä, itsensä löytämistä ja enemmän wau - fiiliksiä. 
TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA

Retuperä Reloadin palvelut pohjautuvat turvallisuusajatteluun. Asiakkaan kokema psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen turvallisuus takaavat onnistuneen elämyksen. Retuperä Reload on laatinut Tukesin ohjeiden mukaisesti yrityksen turvallisuusasiakirjan, jossa määrittyvät esimerkiksi vaaratilanteiden ennakoiminen, välineiden turvallisuus sekä toimintasuunnitelma onnettomuustilanteisiin. Lisäksi jokaiselle luonto-ohjaukselle laaditaan tapauskohtainen turvallisuussuunnitelma. Retuperä Reloadilla on toiminnanvastuuvakuutus. KESTÄVÄT PALVELUT 

Tarjoan palveluita, joiden kestävyyttä on tarkasteltu moniulotteisesti. Pyrin ekologiseen kestävyyteen tuottamalla palveluja tavaran sijaan, huomioimalla kierrätyksen ja jätemäärän vähentämisen kaikessa toiminnassani ja tekemällä kestäviä valintoja esimerkiksi ruokailujen ja hankintojen suhteen. Koen myös, että tarjoamalla yksilöille mahdollisuuden syventää henkilökohtaista luontosuhdettaan, voin vaikuttaa yksittäisten ihmisten kestävien valintojen tekemiseen. Palveluni vahvistavat sosiaalista kestävyyttä lisäämällä yhteisöjen hyvinvointia ja yksilöiden osallisuutta. Myös kulttuurinen kestävyys on tärkeä tarkastelukohde palveluissani. Tarjoan palveluita ns. omalla takapihallani, Etelä-Karjalan alueella ja nostan esiin oman alueemme helmiä.  Luonto-ohjauspalveluni lisäävät asiakkaiden tietämystä oman alueen kohteista ja näin arvostus aluettamme kohtaan lisääntyy. 


KESTÄVÄ LUONTOMATKAILU (Metsähallituksen ohjeita mukaellen)

  • Tuen kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua.

Yritykseni luontopalveluiden keskeinen tarkoitus on tuottaa luonto- ja kulttuuriarvoja käytännön kokemuksiksi. Vien asiakkaat ohjatusti luontoon, jolloin pystyn kertomaan asiakkaille kohteen luontoarvoista ja ohjaan heidät toimimaan vastuullisesti, esim. roskaton retkeily. Jos mahdollista, hyödynnän valmiit kulkureittejä ja infraa

  • Minimoin ympäristön kuormitusta.

Yritykseni luontopalveluita pyritään toteuttamaan niin, että kohteisiin kuljetaan joko omin jaloin tai vaihtoehtoisesti kimppakyydeillä. Toimin itse retkien ohjaajana esimerkillisesti antaen asiakkailleni mallin toimia vastuullisesti luonnossa. Toimin energia- ja materiaalitehokkaasti.

  • Vahvistan paikallisuutta

Tarjoan palveluitani vain paikallisissa luontokohteissa. Olen tehnyt runsaasti taustatyötä kartoittaakseni omaa tietämystäni paikallisista kohteista ja hakenut niistä tietoa niin kirjoitetuista lähteistä kuin hyödyntäen omia verkostojani. Tunnen Joutsenon alueen erittäin hyvin, sillä omat juureni ovat täällä jo viiden sukupolven syvyydessä. Tarjoan asiakkailleni mahdollisuuden nähdä lähialueen erityisyyden ja annan syitä arvostaa omaa kotiseutua entistä enemmän.

  • Edistän kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä

Yritykseni tarjoamat palvelut pohjautuvat tutkimustietoon niiden hyvinvointia ja terveyttä edistävistä vaikutuksista. Sekä naurujooga että luonnossa oleminen lisäävät tutkitusti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Luontopalveluni taustalla ovat aina turvallisuussuunnitelmat, jotka auttavat minua ennakoimaan mahdollisia riskejä ja lisäävät asiakkaiden turvallisuutta. Yritykseni tarjoamat palvelut kannustavat asiakkaitani myös omatoimiseen hyvinvoinnin edistämiseen niin nauramisen kuin luontoon liikkumisen merkeissä.

  • Edistän paikallista taloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista

Yritykseni tarjoamat palvelut työllistävät minua juuri sopivasti. Hyödynnän toisia paikallisia pienyrittäjiä ja teen heidän kanssaan yhteistyötä tapahtumatuotannossa.

  • Viestin yhdessä kohteen arvoista ja palveluista

Yritykseni toimii vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen. Kerään asiakaspalautteita ja hyödynnän niitä palvelujeni edelleen kehittämisessä. Verkostoituminen muiden pienyrittäjien kanssa on keskeinen tekijä. 

https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/matkailuyhteistyo/kestavan-matkailun-periaatteet/